فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER

احوال او در رحم مادر
محب طبرى مى نويسد[1] ملّا در سيره ى خود روايت كرده كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود:
جبرئيل سيبى از بهشت نزدم آورد. آن را خوردم و آنگاه با خديجه آميزش كردم و او فاطمه را باردار شد. خديجه (مى) گفت: بارم خفيف است، هرگاه از نزدم مى رويد (و تنها مى شوم) كودكى كه در رحم دارم با من تكلم مى كند. زمانى كه وقت زايمان خديجه فرارسيد، كسى را نزد زنان قريش فرستاد تا در امر زايمان ياريش دهند. آنان سر باز زده گفتند: نزد تو كه همسر محمد شده اى نمى آئيم.
در همين اوان چهار زن، كه زيبائى و درخشندگى آنها به وصف نايد، بر او وارد شدند، يكى از آنها گفت: من مادرت حواء هستم. ديگرى گفت: من آسيه هستم، دخت مزاحم. سومى زبان به سخن گشود كه: من كلثم هستم خواهر موسى. و (سرانجام) چهارمى گفت: من مريم دخت عمرانم، مادر عيسى. آمده ايم تا در امر زايمان ياريت دهيم.
خديجه گفت: فاطمه سلام الله علیها به دنيا آمد و در حال سجده بر زمين قرار گرفت به گونه اى كه انگشتانش سوى آسمان بود.


[1] ذخائرالعقبى، ص 44
الصفحة الرئیسیة من نحن |  الاتصال بنا |  الأهداف

faraa.ir