فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER

بى تابى پيامبر براى ديدار او
1- ابى داود در صحيح[1] خود از ثوبان، غلام رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم، نقل مى كند كه:
فاطمه آخرين كسى بود كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم، هنگام عزم سفر، با او ديدار مى كردند و نيز اولين كسى بود كه گاه بازگشت، بر او وارد مى شدند...
اين خبر را احمد بن حنبل[2] و بيهقى[3] نيز نقل كرده اند.
2- حاكم در مستدرك الصحيحين[4] از ابن عمر نقل كرده كه:
رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم گاه خروج براى جنگ، قبل از همه به ملاقات فاطمه سلام الله علیها مى رفت.
ذهبى در تلخيص- كه در حاشيه ى مستدرك الصحيحين طبع شده- مى نويسد:
گاه خروج براى جنگ، پس از همه با فاطمه و هنگام رجوع، قبل از همه با او، ديدار مى كرد. و آنگاه به نقل همين خبر مى پردازد.
3- حاكم [5] به نقل از ابن عمر مى نويسد:
رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم آخرين ديدارش هنگام سفر و اولين ملاقاتش هنگام بازگشت، با فاطمه بود.
حاكم خبر مذكور را با سند ديگرى روايت مى كند كه در آن اضافه شده است: .
.. پس رسول خدا به او مى گفت: «پدر و مادرم فدايت باد
»-4حاكم در مستدرك الصحيحين[6] از ابى ثعلبة نقل مى كند كه:
هنگامى كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم از نبرد يا سفر بازمى گشت به مسجد آمده، دو ركعت نماز مى گزارد و سپس متوجه فاطمه مى شد و به دنبال آن، نزد همسرانش مى رفت.
حاكم سند اين حديث را صحيح مى داند. در فصل سابق حديث ابى ثعلبه با همين مضمون به نحو مبسوطتر، گذشت.
5- ابن حجر در الصواعق المحرقة[7] چنين آورده است: احمد و ديگران خبرى نقل كرده اند كه مضمون آن چنين است:
رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم گاه بازگشت از سفر سوى فاطمه مى آمد و مدتى طولانى نزد او مى ماند. در يكى از اين ديدارها فاطمه سلام الله علیها خود را با دو النگوى نقره اى و گردنبند و گوشواره، آراسته بود و پرده اى بر در خانه ى خود نصب كرده بود. پس رسول خدا آمد و بر او وارد گشت و سپس در حالى كه آثار غضب در چهره اش نمودار بود، رفت و بر منبر نشست. فاطمه دانست كه رفتار خاص رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم فقط به خاطر چيزهايى است كه او تهيه كرده بود، لذا آنها را سوى او فرستاد تا در راه خدا به كار بندد.
آنگاه رسول خدا فرمود: «همانى كرد كه مى خواستم. پدرش فدايش باد- و سه بار تكرار نمود و ادامه داد- دنيا از آن محمد و آل محمد نيست، اگر دنيا به مقدار بال مگسى نزد خداوند ارزش داشت، هيچ كافرى از آن بهره نمى برد ولو به مقدار يك جرعه آب.» و به دنبال آن برخاستند و سوى فاطمه عليه السلام رفتند.
ابن حجر نوشته است كه احمد بن حنبل مى افزايد:
رسول گرامى صلى اللَّه عليه و آله و سلم به ثوبان فرمان داد كه آنها را به بعضى از اصحاب بدهند و براى فاطمه گردنبندى از پارچه ى يمانى و دو النگو از عاج خريدارى شود و فرمود: اينها اهل بيت من هستند و نمى پسندم كه طيبات خود را در زندگى دنيا بخورند.

[1]صحيح ابى داود، ج 26، باب: ما جاء فى الانتفاع بالعاج
[2]مسند احمد بن حنبل، ج 5، ص 275
[3]سنن بيهقى، ج 1، ص 26
[4]مستدرك الصحيحين، ج 1، ص 489
[5]مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 156
[6]مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 155
[7]الصواعق المحرقة، ص 109

الصفحة الرئیسیة من نحن |  الاتصال بنا |  الأهداف

faraa.ir