فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER

كرامات فاطمه
ثعلبى[1] و زمخشرى[2] و سيوطى[3] به نقل از ابى يعلى از جابر روايتى نقل كرده اند كه مضمون اين روايت به نقل ثعلبى چنين است: جابر مى گويد:
رسول خدا چند روز را بدون آنكه غذائى خورده باشد، گذراند تا آنكه فشار گرسنگى بر ايشان سخت شد، پس (بدنبال غذا) به خانه هاى همسران خويش سركشى كرد ولى چيزى نيافت، آنگاه سوى فاطمه آمد و فرمود: دختركم! چيزى براى خوردن دارى؟ من گرسنه ام.
او گفت: به خدا سوگند، نه، پدر و مادرم فدايت.
پس از رفتن رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم همسايه ى فاطمه دو قرص نان و تكه اى گوشت برايش فرستاد. او نيز آنها را گرفت و در كاسه اى نهاد و رويش را پوشاند و گفت: «رسول خدا را بر خود و اطرافيانم ترجيح مى دهم.» اين در حالى بود كه همگى آنان محتاج يك وعده غذا بودند. حسن و حسين را سوى جدشان صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرستاد و او بازگشت... فاطمه گفت: پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا، خداوند چيزى به ما داد كه براى شما كنار گذاشتم.
فرمود: آن را بياور.
آن را آوردند و فاطمه پارچه را از روى كاسه برداشت. ناگهان ديد ظرف پر از نان و گوشت است، با ديدن آن مبهوت گشت و دانست از بركت خدا است، پس حمد خدا نمود و درود بر پيامبر خدا فرستاد.
رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: دختركم، اين طعام از كجاست؟ گفت: از طرف خداوند است. او هر كه را بخواهد بى حساب، روزى دهد.
رسول اكرم، حمد خدا نمود و فرمود: حمد و ستايش از آن خدائى است كه تو را بسان بانوى زنان بنى اسرائيل قرار داد، به او نيز- هنگامى خداوند رزق نيكويش عطا مى كرد- مى گفتند: از كجا آمده است؟ و او مى گفت: از ناحيه خداوند است، او هر كه را بخواهد بى حساب روزى مى دهد.
آنگاه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم سوى على عليه السلام فرستاد. او آمد. رسول خدا و على و فاطمه و حسن و حسين عليه السلام و تمامى همسران پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم از آن طعام خوردند تا سير شدند و ظرف، چون اول، باقى مانده بود.
فاطمه گفت: از آن طعام به همه ى همسايگانم دادم و خداوند در آن خير و بركت زيادى قرار داد. اصيل آن دو قرص نان و تكه اى گوشت بود و باقى بركت خدا.

[1]قصص الانبياء، ص 513
[2]الكشاف، ذيل آيه ى 37 سوره ى آل عمران.
[3]الدرالمنثور، ذيل آيه ى 37 سوره ى آل عمران.

الصفحة الرئیسیة من نحن |  الاتصال بنا |  الأهداف

faraa.ir