فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER

برگزيده ى خدا
1- در الرياض النضرة[1] به نقل از ابوسعيد در كتاب شرف النبوة آمده است:
رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم به على عليه السلام فرمود:
سه چيز، كه به احدى حتى به من داده نشد، به تو داده شد: پدر زنى چو من، و من چنين پدر زنى ندارم، همسرى چون فاطمه، و من همسرى چون او ندارم، فرزندانى از صلبت چون حسن و حسين، و من فرزند بى واسطه همانند آنان ندارم، اما شما از من هستيد و من از شمايم.
2- خطيب بغدادى[2] به نقل از ابن عباس آورده است: رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود:
در شب معراج ديدم كه بر درب بهشت نوشته بود:
لا اله الا الله، محمد رسول الله، على حبيب الله، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمه خيرة الله، على باغضهم لعنةالله.


[1]الرياض النضرة، ج 2، ص 202.
[2]تاريخ بغداد، ج 1، ص 259.
الصفحة الرئیسیة من نحن |  الاتصال بنا |  الأهداف

faraa.ir