فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER

خشم فاطمه موجب غضب الهى
- حاكم[1] به نقل از على عليه السلام آورده است: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم به فاطمه فرمود:
خداوند با غضب تو غضب مى كند و با رضاى تو خشنود مى شود.
اين حديث را همچنين ابن اثير[2] ، ابن حجر[3] و متقى[4] روايت كرده اند.
2- حاكم[5] به نقل از ديلمى از على عليه السلام آورده است:
خداوند- عزّوجلّ- خشمگين مى شود با خشم فاطمه و خشنود مى شود با خشنودى فاطمه.
در همان صفحه دوباره (با كمى اختلاف) حديث را به نقل از ابويعلى و طبرانى و ابونعيم ذكر مى كند.
3- ذهبى در ميزان الاعتدال[6] به نقل از طبرانى با سندى كه اعتراف به صحت آن مى كند، از على عليه السلام نقل مى كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم به فاطمه فرمود:
همانا پروردگار با غضب تو غضب مى كند و با رضاى تو خشنود مى شود.
4- محب طبرى به نقل از على عليه السلام مى نويسد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود:
فاطمه، همانا خداوند با غضب تو غضب مى كند و با رضاى تو، خشنود مى شود.
شگفت است! احاديث اين باب با صراحت دلالت دارد بر اينكه خداوند در اثر غضب فاطمه غضب مى كند- در اول فصل پيشين نيز روايتى از بخارى آورديم كه بر همين مضمون دلالت داشت- و همچنين دلالت دارد بر اينكه خشم فاطمه، رسول خدا را نيز خشمناك مى كند، با اين همه خود بخارى مى نويسد:
فاطمه دخت رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم بر ابى بكر غضب كرد و از او دورى مى كرد تا آنكه از دنيا رفت.
همچنين در باب «غزوة خيبر» مى نويسد:
فاطمه از ابى بكر دورى كرد و با او سخن نگفت تا از دنيا رفت.
در كتاب الفرائض نيز همان مضمون را تكرار مى كند. مسلم[7]، احمد بن حنبل[8] و بيهقى[9] نيز اين روايت را آورده اند.
ترمذى[10] مى نويسد:
فاطمه به ابى بكر و عمر گفت: «سوگند به خدا هرگز با شما سخن نگويم» و سخن هم نگفت تا از دنيا رفت.
در آخر فصل گذشته نيز سخنان فاطمه خطاب به ابى بكر و عمر نقل شد.

[1]مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 153.
[2]اسدالغابة، ج 5، ص 522. تهذيب التهذيب، ج 12، ص 441.
[3]كنزالعمال، ج 7، ص 111 به نقل از ابن نجار.
[4]كنزالعمال، ج 6، ص 219.
[5]ميزان الاعتدال، ج 2، ص 72.
[6]ذخائرالعقبى، ص 39 از ابوسعيد در «شرف النبوه» و ابن المثنى در معجم نقل مى كند.
صحيح بخارى، كتاب الخمس.
[7] صحيح مسلم، كتاب الجهاد
[8] مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 9، طبع ميمنيه.
[9]سنن بيهقى، ج 6، ص 300، طبع حيدرآباد.
[10]صحيح ترمذى، باب: ما جاء فى تركة الرسول صلى اللَّه عليه و آله و سلم

الصفحة الرئیسیة من نحن |  الاتصال بنا |  الأهداف

faraa.ir