فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER

شدت اندوه در غم پدر
1- بخارى[1] به نقل از انس مى نويسد:
چون بيمارى پيامبر شديد شد، درد او را فراگرفت. پس فاطمه گفت: آه از رنج پدر.
پيامبر فرمود: هيچ رنج و مشقتى بعد از امروز براى پدرت نخواهد بود.
چون رحلت نمود، فاطمه گفت: پدرا، دعوت پروردگارت را اجابت كردى، جايگاهت بهشت فردوس است. پدر خبر رحلتت را به جبرئيل مى دهيم. و قتى رسول خدا را دفن كردند، فاطمه گفت: «اى انس، آيا با ريختن خاك بر (بدن) رسول خدا خشنود شديد.» نسائى[2] نيز اين روايت را به اختصار نقل كرده كه عبارتش چنين است:
فاطمه هنگامى كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم وفات كرد گريست و گفت: پدرا! چقدر به پروردگارت نزديك شدى.
پدرا! خبر رحلتت را به جبرئيل مى دهيم.
پدرا! جايگاهت بهشت فردوس است.
روايت را به صورتى كه نسائى نقل كرده حاكم[3] و احمد بن حنبل[4] نيز روايت كرده اند و ابن سعد[5] و خطيب بغدادى[6] آنرا به شكلى كه بخارى ذكر كرده، نقل كرده اند.
2- ابن ماجه [7] به نقل از انس آورده است: و قتى رسول خدا از دنيا رفت فاطمه گفت:
پدرا! خبر رحلتت را به جبرئيل مى دهيم ، پدرا! به پروردگارت چقدر نزديك شدى ، پدرا! بهشت فردوس جايگاهت است ، پدرا! دعوت پروردگارت را اجابت كردى.
حماد مى گويد: وقتى «ثابت» اين حديث را برايم مى گفت آنقدر گريست كه بدنش به لرزه افتاد.
ابن ماجه در همان باب از انس نقل مى كند كه: فاطمه به من گفت:
چگونه به خود اجازه داديد خاك بر بدن رسول خدا بريزيد؟ اين دو روايت را حاكم[8] نيز نقل كرده مى گويد: سند حديث- طبق موازين مسلم و بخارى- صحيح است.
3- احمد بن حنبل[9] به نقل از انس آورده است: و قتى رسول خدا را دفن كرديم و بازگشتيم، فاطمه گفت: اى انس! خشنود شديد به اينكه رسول خدا را دفن كنيد و بازگرديد؟
4- بيهقى به نقل از انس مى نويسد:
چون رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم بيمار شد- همان بيمارى كه منجر به فوتش گرديد- فاطمه آن حضرت را بر سينه ى خود نشاند. درد همه ى وجود رسول خدا را فراگرفته بود. فاطمه گفت: «آه از درد و رنج پدر.» پيامبر فرمود: بعد از امروز هيچ رنجى بر پدرت نخواهد بود. پس از آنكه حضرت از دنيا رفت و بدنش دفن شد فاطمه به من گفت:
اى انس! با ريختن خاك به روى بدن پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم خشنود شديد؟ 5- ابونعيم[10] از امام باقر عليه السلام نقل مى كند كه:
فاطمه هرگز پس از فوت رسول خدا، خندان ديده نشد مگر يك روز آنهم لبخندى كوتاه. او شش ما بيشتر پس از رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم زنده نماند.
ابن سعد[11] اين روايت را چنين نقل مى كند:
فاطمه سلام الله علیها پس از رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم هرگز خندان ديده نشد. فقط گاهى تبسمى مى نمود.
6- عسقلانى[12] به نقل از طبرى، از عايشه روايت مى كند كه: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم به فاطمه سلام الله علیها فرمود:
جبرئيل به من خبر داد، هيچ زن مسلمانى بيش از تو مصيبت نخواهد ديد، پس مبادا صبرت كمتر از آنان باشد.

[1]صحيح بخارى، كتاب بدءالخلق، باب: مرض النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم.
[2]صحيح نسائى، 1، ص 261.
[3]مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 59.
[4]مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 197.
[5]طبقات ابن سعد، ج 2، ص 83.
[6]تاريخ بغداد، ج 6، ص 262. در اين نقل اضافه اى است به اين ترتيب: رنج بيمارى رسول اكرم را فراگرفت، پس فاطمه سلام الله علیها او را بر سينه ى خود نشاند و گفت...
[7]صحيح ابن ماجه، ابواب ما جاءنى الجنائز؟ باب: ذكر وفاته و دفنه.
[8]مستدرك الصحيحين، ج 1، ص 381.
[9]مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 304.
[10]حليةالاولياء، ج 2، ص 43
[11]طبقات ابن سعد، ج 2، ص 40.
[12]فتح البارى، ج 9، ص 201.
الصفحة الرئیسیة من نحن |  الاتصال بنا |  الأهداف

faraa.ir