فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER

عبور از صراط در قيامت
1- حاكم[1] از ابى هريره نقل مى كند كه: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود:
انبياء روز قيامت سوار بر مركب مبعوث مى شوند تا با مؤمنين قوم خود در محشر ملاقات كنند. صالح سوار بر ناقه اش- مبعوث مى شود و من نيز سوار بر براق [ «براق» نام مركبى است كه رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم شب معراج بر آن سوار شد.- مترجم. ] مبعوث مى شوم، كه با هر قدم تا نهايت ديدش را طى مى كند و فاطمه پيشاپيش من خواهد بود.
حاكم مى نويسد: سند اين حديث طبق نظر مسلم، صحيح است.
2- متقى[2] به نقل از طبرانى و ابوالشيخ و ابن عساكر، از ابوهريره روايت مى كند: (رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود:) انبياء روز قيامت سوار بر مركب مبعوث مى شوند و صالح سوار بر ناقه ى خود مبعوث مى شود تا با مؤمنين اصحابش در محشر ملاقات كند. فاطمه و حسن و حسين سوار بر دو شتر از شترهاى بهشت و على بن ابى طالب سوار بر شتر من و من سوار بر «براق» مبعوث مى شويم. بلال (نيز) سوار بر شتر خود مبعوث مى شود و اذان مى گويد.
3- حاكم[3] از على عليه السلام- با سندى كه نزد مسلم و بخارى صحيح است- نقل مى كند: شنيدم رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم مى فرمود:
روز قيامت منادى از پشت پرده ندا مى كند: اى اهل محشر، چشمان خود را از فاطمه دخت محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلم بپوشانيد تا عبور كند.
اين حديث را با سند ديگرى نيز نقل مى كند[4] كه در آن اضافه شده:
پس فاطمه عبور كرد در حالى كه دو ملافه ى سبز بر تن داشت.
او سند اين حديث را صحيح مى داند. اين روايت را ابن اثير[5] هيثمى[6] به نقل از طبرانى و همچنين محب طبرى[7] نقل كرده اند.
4- خطيب بغدادى[8] با دو سند از عايشه نقل مى كند: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود:
روز قيامت منادى ندا مى كند: اى مردم، سرهاى خود را به زير اندازيد تا فاطمه دخت محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلم عبور كند.
محمد طبرى[9] نيز به نقل از ابن بشران اين حديث را آورده است.
5- متقى[10] به نقل از ابوبكر در كتاب الغيلانيات، از ابى ايوب روايت مى كند: رسول خدا فرمود:
روز قيامت منادى از درون عرش ندا مى دهد: اى اهل محشر، سرهاى خود را پائين افكنيد و چشمهايتان را بپوشانيد تا فاطمه دخت محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلم بر صراط عبور كند. پس فاطمه با هفتاد هزار كنيز از حورالعين چون برق عبور مى كند.
متقى با دو سند ديگر نيز اين روايت را با كمى اختلاف از ابى بكر نقل كرده، ابن حجر[11] نيز از ابوبكر و محب طبرى[12] از ابن سعد محمد بن على بن عمر نقاش اين روايت را نقل كرده اند.

[1]مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 152.
[2]كنزالعمال، ج 6، ص 193.
[3]مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 153.
[4]مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 161.
[5]اسدالغابة، ج 5، ص 523
[6]مجمع الزوائد، ج 9، ص 212.
[7]ذخائرالعقبى، ص 48.
[8]تاريخ بغداد، ج 8، ص 141.
[9]ذخائرالعقبى، ص 48.
[10]كنزالعمال، ج 6، ص 218.
[11]الصواعق المحرقة، ص 113.
[12]ذخائرالعقبى، ص 48.
الصفحة الرئیسیة من نحن |  الاتصال بنا |  الأهداف

faraa.ir