فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER

ورود به بهشت
محب طبرى[1] به نقل از على عليه السلام آورده است: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم فرموده:
دخترم فاطمه روز قيامت محشور مى شود در حالى كه جامه ى كرامت بر تن كرده، جامه اى آميخته با مايه ى حيات، همه به او مى نگرند و در شگفت مى مانند. سپس جامه اى از لباس هاى بهشت بر تن مى كند، با خطى سبز به هزار جامه نوشته شده: «دخت محمد صلى اللَّه عليه و آله و سلم را بر بهترين صورت و كاملترين شكوه و بزرگى هر چه تمامتر و سعادت هر چه بيشتر وارد بهشت كنيد.» پس او در حالى كه هفتاد هزار كنيز اطرافش را احاطه كرده اند چون عروس وارد بهشت شود.


[1] ذخائرالعقبى، ص 48.
الصفحة الرئیسیة من نحن |  الاتصال بنا |  الأهداف

faraa.ir