فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


صفحه اصلی>فاطمه شناسی>
1.   رفتار حضرت پس از تصرف فدک 
2.   خطبه فدکیه و شرح آن  
3.   گفتار بزرگان در شان خطبه 
4.   مصادر خطبه 
5.   موضوع و محور ایجاد خطبه 
6.   انگیزه و هدف حضرت از ایراد خطبه  
7.   فتح فدک و اعطای آن به حضرت  
 
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir