فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


صفحه اصلی>فاطمه شناسی>
1.   خطبه فدکیه و شرح آن  
2.   گفتار بزرگان در شان خطبه 
3.   مصادر خطبه 
4.   موضوع و محور ایجاد خطبه 
5.   انگیزه و هدف حضرت از ایراد خطبه  
6.   فتح فدک و اعطای آن به حضرت  
 
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir