فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


اشعار فاطمی
صفحه اصلی>ادبیات فاطمی>اشعار فاطمی
1.   می لرزد جديد
2.   ببخشمان جديد
3.   جز فاطمه در قلب علی نیست مقیمی 
4.   طبع گدا دارم هنوز 
5.   کعبه آل عصمت ای زهرا 
6.   نورت این حوالی هست 
7.   راستی! فاطمیه نزدیک است... 
8.   آتشم زدند 
9.   چه کسی پشت در است؟ 
10.   دل خوشی یعنی خدا را داشتن 
11.   خیر کثیر پیمبر 
12.   « سلام حضرت مادر، سلام حضرت عشق .. 
13.   مادر ذبح اعظم 
14.   نوشت فاطمه: شاعر زبانش الکن شد 
15.   زیر چادرتان آرامیم 
16.   کس نداند مقام زهرا را 
17.   حوری انسانی 
18.   عطر اصیل یاس 
19.   فقط شبیه خودت هستی 
20.   نازنین  
21.   تسبيحاتت  
22.   حافظ غیب مستتر 
23.   بلبل شيرين سخن 
24.   کاشانه تاریک 
25.   شبیه نیمه شب قدری  
26.   اختر گوهرنماى فروزنده ولايت  
27.   ای بی کرانه 
28.   تسبیح گریه  
29.   بانوی کرم  
30.   روز مادر است…  
31.   فرا تر از همه ی جذبه های زیبایی  
32.   عشق در آینه  
33.   ترینی 
34.   ای مقام ات فرا تر از ادراک  
35.   شب تاریک کنار تو به سر می آید نام  
36.   ذات بی نشان  
1 2 3 4 5 6 7 8
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir