فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


زن آزاده در تفسير فاطمه علیها السلام
قالَتْ فاطِمَةُ اَلْبَيْتُ بَيْتُکَ وَ الْحُرَّةُ زَوْجَتُکَ اِفْعَلْ ماتَشاءُ.[1] .
[خانه، خانه توست و اين زن آزاده همسر توست آنچه صلاح مي‏داني عمل کن.]
فاطمه زهرا«عليها السلام» هنگامي که اميرالمؤمنين علي «عليه السلام» همسر ايشان براي ملاقات خلفاي جور يعني عمر و ابوبکر اجازه طلبيد با اينکه فاطمه زهرا«عليها السلام» سخت بر آنان خشمگين بود و نارضايتي خود را از آنان اعلام داشته بود به احترام تقاضاي شوهر و اثبات فرمان‏پذيري از او در همه مراحل زندگي و از طرفي جهت ارائه دادن تفسير صحيح از زن آزاد و آزاده در کلامي زيبا، کوتاه ولي پر معني فرمود:
علي‏جانم اين خانه خانه توست و (من زن آزاده) همسر تو، آنچه مصلحت مي‏داني انجام ده. در اين عبارت فاطمه زهرا«عليها السلام» اشاره به حريّت و آزادگي خود دارند و در عين حال اطاعت‏پذيري و فرمان‏پذيري خود را از علي‏«عليه السلام» به‏عنوان همسر بودن اعلام مي‏دارند و اين نکته‏اي اساسي و قابل دقت است که آزادگي و آزادي در اسلام ملازم و همراه با اطاعت از خدا و رسول خدا و در نظام خانواده در کنار فرمان‏پذيري از شوهر است و کساني که آزادي را تمرّد، عصيان و خودرأيي تعريف نموده و زنان و جوانان ما را به رهايي از قيود و قوانين ديني و رعايت لازم قوانين خانوادگي مي‏کشند به غير جهان‏بيني و ديدگاههاي حضرت صديقه زهرا «عليها السلام» عمل مي‏کنند و نتيجه اين تفکر چيزي نيست مگر عدم تربيت‏پذيري زنان و جوانان ما و روي آوردن آنان به دين‏گريزي و خانه‏گريزي و در نهايت فرار از دين و اخلاق تشيع و پناه به تربيت غربي.
مرحوم آيت‏الله شهيد مطهري در بحث آزادي معنوي به نکاتي لطيف اشاره دارند:
"سه قسم آزادي داريم:
1- آزادي براي رشد جسم و روح نباتي و روح حيواني.
2- آزادي اجتماعي، يعني مبارزه با ستمگران و ستمگريهاي اجتماعي که يکي از اهداف انبياء رسيدن به اين نوع آزادي است.
3- آزادي معنوي، يعني آزاد نمودن انسان از قيد و بند هواها و خواسته‏هاي دروني.
هر موجودي براي حيات به سه چيز احتياج دارد:
1- تربيت 2- امنيت 3- آزادي.
بزرگترين خسران عصر ما اينست که همه‏اش مي‏گويند آزادي اما جز از آزادي اجتماعي سخن نمي‏گويند."

[1] نهج‏الحياة/ ح 3/ ص 22
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir