فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


زيارت ‏نامه حضرت زهرا علیها السلام
يکي از زيباترين حالتهاي ارتباط معنوي با ائمه طاهرين، زائر شدن در کوي آنهاست.
زائر با زمزمه القاب، اذکار و الفاظ مخصوص، دل به درياي محبت ولايت مي‏زند.
و زيارت يعني طلب نزديکي روحي و معنوي نمودن و درصدد تقرب بيشتر برآمدن.
و زيارت يعني بدنبال محبوب شدن و خود را در فضاي قدس کوي معصوم قرار دادن.
و زيارت يعني انسان کاملي را آرزو نمودن و لذت بردن از همکلامي و همراهي و هم‏مرامي با او.
حضرت صديقه زهرا«عليها السلام» با اينکه مزاري مخفي دارد ولکن در مدينه زيارت مي‏شود و علاوه بر اين شايسته است از هر کوي و برزن بواسطه زيارت جامعه و يا زيارت مخصوص خود آن حضرت قصد زيارتشان کنيم و زائر او شويم.
محورها و موضوعهاي زيارت حضرت زهرا«عليها السلام» به شرح زير است:
1- امتحان حضرت و تصديق به ممتحن بودن و احراز شايستگي‏هاي خاص در دستگاه ربوبي.
يا ممتحنة امتحنک الله الذي خلقک قبل ان يخلقک فوجدک لماامتحنک صابرة
2- ابراز ولايت خواهي و ولايت طلبي از حضرت و تصديق بر احکام صادره از مقام رسالت و امامتِ اميرالمؤمنين‏«عليه السلام».
و زعمنا انالک اولياء و مصدقون و صابرون لکل ماآتانا به ابوک «صلي الله عليه وآله» وآتي به وصيه فانا نسئلک ان کنّا صَدَّقْناکِ الاّ الحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر انفسنا باناقد طهرنا بولايتک
3- بيان فضيلتهاي نَسَبي و افتخارات خانوادگي حضرت در قالب ابلاغ سلام در سه محور:
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir